Døgntilbud børn 0-8 år

Vi har 8 døgnpladser til børn i alderen 0-8 år. Vi er fleksible i forhold til børnenes alder, når der er en søskendeflok, der skal anbringes.

Grundet renovering på Bagsværd Observationshjem er Børneafdelingen genhuset på Glostrup Observationshjem, Dalvangsvej 108, 2600 Glostrup

Læs mere

Ambulante tilbud

Vi tilbyder 24-7 observations – og behandlingsforløb i hjemmet eller for eksempel på hospitalet i forbindelse med fødsler.

Læs mere

Familiebehandling

Vi har plads til 8 familier med spæd- eller småbørn. Familierne får et værelse eller to og deler opholdsstue, spisestue og køkken samt toiletter med øvrige familier.
Grundet renovering på Bagsværd Observationshjem er Familieafdelingen genhuset på Dalvangsvej 105, 2600 Glostrup

Læs mere