Traditioner


Traditioner på Bagsværd Observationshjem

Vi gør meget ud af at holde en lang række traditioner for både børnene og deres forældre. Her kan du læse vores faste arrangementer.

Døgnafdelingens traditioner:

Fastelavn

Hver stue indkøber fastelavnsris, som børnene får søndag eftermiddag.
Slår katten af tønden mandag (tid aftales pr. år)
Det aftales forinden hvem der køber tønden, og pedel hænger den op.
Der serveres fastelavnsboller og kakao med flødeskum om eftermiddagen.

Køkkenet indkøber fyld til tønden

Kontaktpædagogerne sørger for udklædning. Udklædningstøj forefindes i kælderen. Det er stuernes ansvar at sørge for supplerende udklædningstøj.

Påske:

Palmesøndag pyntes der op. Der købes påskeblomster til gang og stuer. Der aftales ad-hoc hvem der indkøber.
Skærtorsdag efter frokost finder børnene chokoladeharer i haven.
Afdelingen sørger for påskeæg til samtlige børn til uddeling påskemandag efter frokost. Menuen påskemandag aftales med økonoma.

St. Bededag:

Varme hveder og kakao til eftermiddagsmåltidet.

Pinse:

2. pinsedag – Grillpølser og juicebrikker i naturen – stuerne indkøber engangsgrill.

Sct. Hans aften

Køkkenet sørger for madkurv for eksempel pølsehorn, klapsammen rugbrød med frikadelle, kyllingelår og brik juice.

Sommerfest for børnene i juni måned:

Dato og aktivitet aftales fra gang til gang, men ligger dog i skolebørnenes sommerferie.
For eksempel sejltur på Bagsværd sø. Herefter burger, pølser og is. Dette sørger økonoma for.
Arrangementet foregår i haven som pyntes med balloner, flagguirlander eller lignende.
Der planlægges en sommer Tivoli tur for børnene.

Mortens aften 10.11:

Andesteg og diverse og pandekager med is.

Jul:

 • 1.søndag i advent skal julepyntningen i huset være påbegyndt
 • Adventskranse, kalenderlys og chokoladekalender skal være indkøbt og opsat
 • Kontaktpædagog indkøber julegaver og kalendergaver
 • Der indkøbes blomster til hele huset
 • I december er der fællessang og godter 1/2 time søndag eftermiddag på afdelingerne eller i sommerhuset
 • Den første torsdag i december måned afholdes der børnejulefrokost, såfremt der er mange skolebørn, afholdes frokosten kl. 17.00.
 • Børnene kommer på skift i køkkenet og bager småkager (tidspunkt aftales med økonoma).
 • Det aftales hvem der køber juletræer
 • 23. december sættes der grød og saftevand til nissen
 • 23. december sætter pedel juletræet op og sætter lys på
 • Nattevagten pynter juletræet i hallen natten til den 24. december
 • 24. december – frokost – smørrebrød.
 • 24. december – fælles julearrangement for hele huset i 2 timer fra kl. 12.30 – 14.30. Her inviteres forældre, søskende eventuelt bedsteforældre. Kl. 12.30 sang omkring juletræet i hallen. Herefter går alle tilbage til børnenes egne stuer, hvor gaver fra familien uddeles og pakkes op. Her hygges der med kaffe, the, kakao, sodavand, frugt og godter.
 • Der spises fælles julemad, medmindre der er mange børn, her vil middagen bliver opdelt på to stuer.
 • Alle danser fælles om juletræet Børnenes fødselsdag:Der købes to gaver fra kontaktpædagogen og én fra børnene.kr. 50,00. Samlet er gavebeløbet kr. 500,00.Kontaktpædagog bestiller lagkage hos økonoma i god tid.1. sal. (ved få børn eventuelt i hallen eller på barnets stue).Flaget hejses kl. 10 og børnene danser og synger fødselsdagssang rundt om Flaget nedtages før solnedgang.
 • flagstangen.
 • Børnene vælger selv om de eventuelt vil have grød inden morgenbrød.
 • Børnene bestiller deres livret hos økonoma til middag. Til aftensmad pizza udefra samt is. Til aftensmad inviteres hele børneafdelingen til Pizza og efterfølgende is på
 • Der indkøbes morgenbrød
 • Er der søskende Indskrevet, købes der en gave fra denne/disse til ca.
 • Barnet deler fødselsdagsinvitationer ud til alle børn på børneafdelingen.

Familieafdelingens Traditioner

Årets gang – årstiderne afspejles i aktiviteter, gøremål og traditioner. Familierne kan tilbydes at tage i sommerhus med personalet. Det kan være vinter, forår, sommer eller efterår. Hvis det vurderes at have   relevans ift. familierne og deres ophold på Familieafdelingen.

Højtider og andre helligdage markeres ved frokoster, påske-, pinse- og julefrokost. Derudover afholder vi fælles spisning hver anden uge. Vi vil også gerne markere Mortens Aften i forbindelse med en fælles spisning og Skt. Hans med grill og evt. tur til bål. Jul og nytårsaften afholdes med de familier der er på afdelingen og som af forskellige årsager ikke har mulighed for at fejre højtiderne i eget netværk.

Indflytning:
Når en ny familie flytter ind, bydes de velkommen med ”kaffe mik” på familiens fællesstue – eftermiddag eller aften. Der indkøbes en frisk blomst til familiens værelse.

Fødselsdage:
Familieafdelingen afholder ikke fødselsdage for børnene, men tilbyder at forældrene kan blive fejret, hvis de opholder sig på familieafdelingen på selve dagen. Forældrene tilbydes enten en fælles middag med Pizza om aftenen på selve dagen eller morgenmad/brød i forbindelse med morgensamlingen på fødselsdagen, hvor alle familier inviteres til at deltage.

Afsked/ fraflytning:
Når en familie fraflytter afdelingen, kan der afholdes en afsked enten i form af morgenmad i forbindelse med en morgensamlinge eller kaffe-mik med kage om eftermiddagen. Alle familier inviteres til at deltage.

Observation > < intervention:

 • Fællesskab kontra individuelle forløb

Ugestrukturen på Familieafdelingen er bygget op omkring nogle pædagogiske/- familiebehandlingsmæssige overvejelser. Ugestrukturen er sammensat ud fra en flerfamilie-tanke. Der ønskes at skabe ”rum” for nuancerede og kontekstbestemte observationer. Ugestrukturen er afstemt ift. at give fællesskabet plads og at give den enkelte familie mulighed for at arbejde med deres individuelle delmål/ mål jf. deres handleplan. Der skal være mulighed for at observere og der skal samtidig også arbejdes med en understøttende og vejledende tilgang til familierne.

Morgensamlingerne inviterer til dialog, information, forslag, initiativer, samarbejde, medindflydelse, medinddragelse og medansvar indenfor en given ramme. Planlægning og koordinering er der også øje for.

De fælles gøremål og aktiviteter, i ugestrukturen, har en forebyggende effekt ift. evt. konflikter.