Målsætninger


Familieafdelingen

En statusrapport omhandlende et familieforløb, tager afsæt i en skabelon der beskriver barnet, relationen ml. barnet og mor el. far herunder samspillets karakter. Ligeledes beskrives samarbejdet og hvordan der er arbejde med forældrene ift. at nå målene jf. handleplanen. Vi har her fokus på at få beskrevet hvordan forældrene formår at omsætte vejledningen og støtten til det gode forældreskab. Vores vurdering tydeliggør om et barn ses i trivsel eller omvendt, at vi er bekymret for barnets trivsel og dermed mangelfulde udvikling. Vurderingen beskriver hvilke tiltag forvaltningen bør gøre for at sikre det enkelte barns trivsel og udvikling.

Børneafdelingen

På Børneafdelingen Havestuen dokumenteres arbejdet omkring udviklingsmål dagligt gennem skriftlige observationer. Hver 14. dag afholdes der behandlingsmøde, hvor det enkelte barns udviklingsmål systematisk evalueres. Alt efter den anbringende kommunes behov, udarbejdes en større statusrapport efter 2-3 måneder. Statsrapporten udarbejdes ud fra ICS-skema (Integrated Childrens System), der er kendetegnet ved en holistisk tilgang, med lige stort fokus på ressourcer og problemer. I vores statusrapporter har vi et stort fokus på at afdække det enkelte barns tilknytningsmønster, for på den måde bedst muligt at understøtte den anbringende kommunes afgørelse om fremtidige foranstaltninger.