Sådan er vi organiseret


Beliggenhed og rammer

Bagsværd Observationshjem er en smuk gammel villa ved Bagsværd sø, der er opført i 1920 som sommerbolig for en tandlæge ved hoffet. I 1962 blev der bygget til. Vi har fire tønder land med gode oplevelsesmuligheder for både børn og voksne, herunder en god legeplads med legeredskaber samt en cykelbane.

Institutionen består af to afdelinger, en døgnafdeling for 8 børn i alderen 0-8 år og en familieafdeling med plads til 8 familier. Institutionen er døgndækket med en vågen nattevagt i tidsrummet fra 23-07.

Det daglige pædagogiske arbejde varetages af pædagoger, familiebehandlere samt sundhedsplejerske. Endvidere er der ansat en socialrådgiver  samt en en psykolog. Herudover bruger vi efter behov fysioterapeut og sundhedsplejerske. Det øvrige personale består af  kontorassistent, køkkenmedarbejder, altmuligmand samt ledelse.

Bestyrelsen for Bagsværd Observations- og Behandlingshjem, består af:

 • Trine Bøgelund-Kjær,  formand
 • Ole Frimodt Pedersen, næstformand
 • Claus Gosvig
 • Claus Arne Hansen

Repræsentanter fra institutionen:

 • Forstander Mette Ove
 • Stedfortræder Anna Strauss
 • Afdelingsleder Nicolai Georg Bartholdy
 • Familiebehandler Susan Stockmarr

Repræsentant fra Livsværk deltager som referent og sørger for indkaldelse og dagsorden.

Institutionen er under foreningen Livsværk.

En del af LIVSVÆRK
Bagværd Observationshjem er en del af Landsforeningen LIVSVÆRK, der har mere end 120 års erfaring i at udvikle sociale aktiviteter og tilbud, og hver dag arbejder for at sikre de bedst mulige vilkår for børn i foreningens daginstitutioner og udsatte børn, unge, voksne og familier i Danmark. LIVSVÆRK er en non-profit organisation, der består af en række selvejende institutioner og tilbud, hvor LIVSVÆRKs hovedkontor understøtter organisationsdrift og udvikling af aktiviteter.

Vi møder det enkelte menneske med afsæt i ”mennesket først”. Vores afsæt indebærer, at vi ser det enkelte menneskes særlige egenskaber og unikke muligheder og er overbeviste om, at vi har en personlig forpligtelse for vores medmennesker uanset deres baggrund og livssituation.

Kvalitet og kendetegn

At være en del af LIVSVÆRK forpligter og betyder, at vi arbejder ud fra en ramme der:

• Leverer kvalitet i opgaveløsningen
• Har faglige netværk på leder –og medarbejderniveau
• Understøtter kompetente frivillige bestyrelser
• Skaber genkendelighed på tværs af institutioner
• Deler viden på tværs af institutioner

Livsværks hverdag er kendetegnet ved:

 • Klare værdier og faglighed
 • Udvikling og kvalitet
 • Stærkt netværk
 • Sikker økonomisk drift
 • Rådgivning om HR og jura
 • Rådgivning om byggesager