Takster


Vi tilbyder døgn- og dagbehandling, som kan bestå af kortere eller længerevarende observation, udredning og behandling.

Priser 2021:
Pr. døgn  kr. 3.859,00 for anbringelser i døgnafdelingen.

Pr. døgn kr. 4.275,00 for anbringelse i familieafdelingen. Der er søskenderabat ved barn nr. 2, 3 og så videre, svarende til halvdelen af døgntaksten.

Den pædagogisk-psykologiske udredning er indeholdt i prisen.

Støttet samvær og overvåget samvær kr. 750,00 pr. time.

Eventuel tolkebistand afholdes af kommunen.

Se os på Tilbudsportalen