Tilsyn


Bagsværd Observationshjem får tilsyn af og er godkendt af Socialtilsyn Syd.

I 2019 har institutionen haft besøg af tilsynet 4 gange, og tilsynsrapporterne kan læses her:

Anmeldt tilsyn 20.03.19

Uanmeldt tilsyn 09.07.19

Anmeldt tilsyn 03.10.19

Uanmeldt tilsyn 12.12.19

Levnedsmiddelkontrollen aflægger med mellemrum ligeledes tilsyn. Vi har elitesmiley. Se rapporten her: Kontrolrapport 15.05.2019

Brandtilsynet aflægger ligeledes tilsyn. Se rapporten her: Brandtilsynsrapport 17.10.2019