Tilsyn


Bagsværd Observationshjem får tilsyn af og er godkendt af Socialtilsyn Syd.

Tilsynsrapporterne kan læses her:

Anmeldt tilsyn 20.03.19

Uanmeldt tilsyn 09.07.19

Anmeldt tilsyn 03.10.19

Uanmeldt tilsyn 12.12.19

Uanmeldt tilsyn 22.06.20

Anmeldt tilsyn 26.08.2020

Levnedsmiddelkontrollen aflægger med mellemrum ligeledes tilsyn. Vi har elitesmiley. Se rapporten her: Fødevarestyrelsen – Kontrolrapport 29.06.2021

Brandtilsynet aflægger ligeledes tilsyn.

Se rapporten her: Brandtilsynsrapport 17.10.2019

Se rapporten her: Brandtilsynsrapport 11.11.2020

Styrelsen for Patientsikkerhed aflægger tilsyn.

Se rapporten her: Endelig tilsynsrapport – Bagsværd Observationshjem og Resumé-til-offentliggørelse