Tilsyn


Socialtilsyn Syd aflægger besøg – både anmeldt og uanmeldt

Tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn den 21. januar 2024

Se rapporten her:Tillsynsrapport Bagsværd Observationshjem 2024

Styrelsen for Patientsikkerhed aflægger tilsyn.

Se rapporten her: Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsynsrapport 06.12.2022

Levnedsmiddelkontrollen aflægger med mellemrum ligeledes tilsyn. Vi har elitesmiley.

Se rapporten her: Fødevarestyrelsen – Kontrolrapport 29.06.2021

Brandtilsynet aflægger tilsyn.

Se rapporten her: Brandtilsynsrapport 11.11.2020