Værdigrundlag


Familieafdelingen

På Familieafdelingen har det stor betydning, at samarbejdet med familierne tager afsæt i en handleplan udarbejdet af kommunen. Dermed bliver formålet med et familiebehandlingsforløb tydeliggjort, og målene for samarbejdet ml. Fam. afd. og den enkelte familie bliver gjort mere konkret. Koblingen ml. handleplanens konkrete mål samt vores fokus punkter defineret i samarbejdet med familien, bliver et vigtigt omdrejningspunkt for den processuelle del af familiebehandlingsarbejdet. Vi tager hele tiden afsæt i det enkelte barns trivsel og dermed mulighed for at udvikle sig. Hvis vi ser, at et barn ikke trives, handles der på det, ved at vi sender en underretning til kommunen. På den måde er det en vigtig værdi for os, at det enkelte barn hele tiden er i god nok trivsel og dermed har lyst og overskud til at udvikle sig alderssvarende.

Børneafdelingen

På Børneafdelingen Havestuen har det stor betydning, at arbejdet omkring det enkelte barn tager afsæt i en handleplan udarbejdet af kommunen. Dermed bliver formålet med anbringelsen tydeliggjort, og målene for samarbejdet mellem Havestuen og den anbringende kommune bliver konkretiseret. Udover de beskrevne mål i handleplanen, arbejder vi med relevante udviklingsmål, der tager udgangspunkt i det enkelte barns specifikke behov og udfordringer. Formålet med arbejdet omkring udviklingsmål tjener dermed både som en konkretisering af vores samarbejde med den anbringende kommune, samt et evaluerings- og arbejdsværktøj omkring vores indsats i forhold til vores kerneopgave, at sikre barnet den bedst mulige trivsel for dermed at skabe den bedst mulige fremtid for det enkelte barn.

Artikel SL – Anbringelser skal ud af skammekrogen

Artikel SL – Tænk hvis vi ramte rigtigt første gang