Visitation


Visitation af børn og familier til institutionen

Visitation foregår ved henvendelse til institutionen på telefon 4498 0236. Der kan ringes døgnet rundt.

Vi modtager børn og familier fra alle kommuner. Vi modtager både akutte og planlagte anbringelser af børn.

Ved de planlagte anbringelser fremsender sagsbehandler sagsakter med handleplan. Inden institutionen går i gang med opgaven, arrangeres der et handleplans- eller visitationsmøde.

Handleplanen, som udarbejdes af forvaltningen i kommunen, beskriver mål og indhold for barnets ophold. Den indeholder et tidsperspektiv og besøgsaftaler for forældrene. Handleplanen er et godt og konstruktivt arbejdsredskab for institutionen og er udgangspunktet for at kunne etablere et positivt samarbejde med forældrene omkring barnet.

I familiebehandlingssager aftales besøg og indskrivning samt målafklaring i samarbejde med forvaltning og familien.

Den anbringende kommune fremsender:

Betalingstilsagn 2021

Udmeldelsesblanket 2021