VISO


Bagsværd Observationshjem er leverandør til VISO

 

VISO rådgiver i de mest specialiserede sager på socialområdet og specialundervisningsområdet

Formålet med VISO er at bistå kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med vejledende rådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager på det sociale område og specialundervisningsområdet.