VISO


Landsforeningen LIVSVÆRK er godkendt VISO-leverandør under Socialstyrelsen med særlig
ekspertise inden for kategorien “Børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt”.
LIVSVÆRKs konsulenter som sammen med hovedkontoret udgør vores VISO-leverance består af
højt kvalificerede fagpersoner fra følgende fem institutioner.

Bagsværd Observationshjem
Glostrup Observationshjem Glostrup Observationshjem
Bülowsvej for Børn og Familier Bülowsvej
Børnecenter Hvidborg Hvidborg
Døgncentret Døgncentret
Fabu- Socialfagligt Konsulenthus FABU

VISO er en national videns- og specialrådgivningsorganisation, der leverer rådgivning på det
sociale område og på specialundervisningsområdet. Formålet med VISO er at bistå kommuner,
borgere og kommunale, regionale og private tilbud med vejledende rådgivning og udredning i de
mest specialiserede og komplicerede sager på det sociale område og
specialundervisningsområdet. Den specialiserede viden skal komme til gavn dér, hvor behovet er –
det er vi med til at sikre.