– i børneafdelingen


 

Institutionens værdigrundlag har rødder i erfaringerne fra vores årelange behandlingsmæssige praksis i forhold til børnene, deres forældre, medarbejderne på institutionen og øvrige samarbejdsparter.

Det pædagogiske sigte er at tilbyde det enkelte barn mulighed for optimal fysisk og psykisk trivsel. På den måde kan barnet via egne potentialer trives og udvikle sig. Dette gælder for de helt basale behov som at spise og sove, men også gennem glæden ved og evnen til at kunne relatere sig følelsesmæssigt til sin omverden. Her vægtes især samarbejdet med forældrene højt, idet vi anser samarbejdet som afgørende for barnets mulighed for trivsel og udvikling gennem vores socialpædagogiske behandling.

Den pædagogiske hverdag tager udgangspunkt i husets tværfaglige behandlingsmæssige teoretiske fundament. Fundamentet er en sammensmeltning af forskellige elementer fra relations-og tilknytningsteorier og miljøterapeutiske principper. Først og fremmest er husets indre miljø fysisk og psykisk tilrettelagt således, at børnene oplever et professionelt hjemmemiljø med omsorg. Tilbud er afpasset efter det enkelte barns behov.

Hverdagen er struktureret omkring et forudsigeligt og stimulerende miljø, som er afpasset ud fra børnenes individuelle behandlingsplaner. Der er to voksne, som har den primære omsorgsfunktion for hver enkelt barn. Nogle børn tilbydes i en periode individuel legeterapi.

For at hjælpe barnet med at kende sin livshistorie fra de første år af sit liv laves en “fotobog”. Her indsætter vi fotos og skriver små episoder fra barnets tid på institutionen.

Udslusning
Når børnene skal videre til en permanent anbringelse, aftales udslusningsforløbet med forvaltningen og det kommende anbringelsessted. Forløbet er individuelt afhængigt af barnets alder og behov og anbringelsesstedets beliggenhed.


I familiepleje

Når barnet skal i familiepleje foregår udslusningen ofte over et par uger, hvor barnet og plejefamilien tilbringer mere og mere tid sammen. Barnets pædagog på Bagsværd Observationshjem deltager ofte i de første besøg i plejefamilien, og vi overleverer nødvendig viden om barnets behov til familien. Hvis plejefamilien bor langt fra Bagsværd, kan familien bo hos os i udslusningsfasen.
For børn, der flytter fra Bagsværd Observationshjem, planlægges i forbindelse med udslusningen ofte et besøg efter 14 dage. Efterfølgende opretholdes kontakten med os i overensstemmelse med barnets ønske og behov.